Invitere klient til time

Du kan invitere klienter til time gjennomført i klinikk, eller over video via kalenderen.

Skrevet av Aleksander Erichsen
Oppdatert 1 uke siden

Eksporter kalender til Apple Calendar

Hold oversikt over din egen og kollegaers tilgjengelighet fra Apple Calendar

Skrevet av Aleksander Erichsen
Oppdatert 1 måned siden

Eksporter kalender til Google Calendar

Hold oversikt over din egen og kollegaers tilgjengelighet fra Google Calendar

Skrevet av Aleksander Erichsen
Oppdatert 1 måned siden

Eksporter kalender til Microsoft Outlook

Hold oversikt over din egen og kollegaers tilgjengelighet fra Microsoft Outlook

Skrevet av Aleksander Erichsen
Oppdatert 1 måned siden

Registrer oppmøte og betaling

Hold oversikt over oppmøte og hvilke klienter som har betalt

Skrevet av Aleksander Erichsen
Oppdatert 1 måned siden