Tjeneste med video som standard

Slik oppretter du en tjeneste der alle timeavtaler skjer over video.
Skrevet av Aleksander Erichsen
Oppdatert 1 måned siden
Du må ha administratortilgang for å opprette og endre tjenester.
Videotimer er ikke tilgjengelig på gratis-abonnementet «Start».
  1. Klikk på Klinikk i sidemenyen og velg Tjenester.
  2. Opprett en ny tjeneste ved å klikke på + Ny tjeneste
  3. Fyll ut informasjonen til tjenesten. Huk av boksen under seksjonen for Videosamtaler.

For alle fremtidige avtaler til denne tjenesten vil det nå opprettes et unikt møterom. Klienten mottar link til møterommet på SMS. Behandler kan gå direkte til møterommet fra kalenderen eller agendaen i sidemenyen.

Dersom en avtale endres fra video til fysisk oppmøte kan du enten endre hvilken tjeneste timeavtalen gjelder, eller overstyre valget for video på den enkelte avtalen.

Svarte dette på spørsmålet ditt?